Ook stad Roeselare kiest voor alternatieve onkruidbestrijding.
Zij kozen voor een werktuigdrager HOLDER C350 met heetwater-unit HEATWEED.